FAQ

Hvad koster det?
TOP

Der er stor forskel på priser og vilkår alt efter hvilken foredragsholder og hvilket arrangement, der er tale om. En kendt og etableret foredragsholer tager ganske enkelt mere for at tale for en stor organisation, end en ukendt og nystartet foredragsholder tager for et par timer i den lokale aftenskole.
Det bedste er, at sende en mail til info@foredragseksperten.dk med beskrivelse af det konkrete arrangement samt og nogle tanker om hvilken foredragsholder I overvejer.
En meget grov tommelfingerregel er, at de etablerede koster 10.000 – 50.000 kr., hvor de nye navne koster 3.000 – 10.000 kr. + Moms, transport og eventuelle andre udgifter.

Kan I hjælpe med at finde den rette?TOP

Naturligvis! Det er faktisk ofte Foredragseksperten, der kommer med det konkrete forslag til, hvilken person, der skal deltage i konkrete arrangementer. Hvis du sender en email med dine indledende tanker om arrangementets type, emneområde for oplægsholderen eller lignende – og forslag til dato – så vender vi tilbage med et tilpasset udvalg af relevante foredragsholdere til netop dit arrangement. Skriv til info@foredragseksperten.dk

Hvilke betingelser er der i forbindelse med booking?TOP

De enkelte foredragsholder har varierende betingelser. Dog er der nogle fælles grundbetingelser, som er fælles for Foredragseksperten. Det er typisk vedrørende afbestilling og den slags. Betingelser vil naturligvis fremgå, når der træffes aftale. Kontakt gerne info@foredragseksperten.dk hvis du har spørgsmål i denne forbindelse.

INDHOLD

Foredragsholderen er alene ansvarlig for foredragets afholdelse og indhold.

FOREDRAGSHOLDEREN BLIVER FORHINDRET

Foredragsholderen kan aflyse foredraget i tilfælde af sygdom, graviditet eller anden uforudset personlig begivenhed samt indkaldelse til militærtjeneste, civilforsvar eller borgerligt ombud. Foredragsholderen er forpligtet til – i samarbejde med Foredragseksperten Giraf Booking – at forsøge, at fremskaffe en anden kvalificeret foredragsholder i stedet for – eller til at finde en anden alternativ dato for afholdelse. Endvidere kan foredraget aflyses af foredragsholderen hvis vedkommende skal optræde på en landsdækkende tv-station, såfremt der gives et varsel på mindst 8 dage med behørig dokumentation herfor. Hvis foredragsholderen bliver indkaldt til borgerligt ombud på det tidspunkt, hvor arrangementet skal gennemføres, kan foredraget aflyses, hvis foredragsholderen giver meddelelse herom snarest.

AFBESTILLING

Afbestilling mere end 90 dage før arrangementets afholdelse kan foregå uden beregning.

Afbestilling mere end 60 dage før arrangementets afholdelse kan foregå ved samtidig afholdelse af 50% af det aftalte honorar.

Afbestilling mere end 30 dage før arrangementets afholdelse kan foregå ved samtidig afholdelse af 25% af det aftalte honorar.

Afbestilling mindre end 30 dage før arrangementets afholdelse kan foregå ved samtidig betaling af hele det aftalte honorar. Ved afbestilling mindre end 30 dage før arrangementets afholdelse, men hvor ny dato for afholdelse aftales betales 100% af honoraret for det aflyste (første) arrangement mens der kun betales 50% af honoraret for det gennemførte (andet) arrangement.

UDSTYR OG TEKNIK

Det er kundens ansvar, at det aftalte tekniske udstyr og faciliteter er til stede og virker.

Almindeligvis aftales teknisk udstyr mm. direkte mellem kunden og foredragsholderen. I tilfælde af særlige forhold, kan disse eventuelt være skrevet direkte ind i de(n) email og eventuelle kontrakt, som er indgået.

OPTAGELSE

Optagelse af arrangementet lydmæssigt og på film må ikke foregå uden skriftlig tilladelse fra Foredragseksperten Giraf Booking samt foredragsholderen.

BETALING

Foredragseksperten Giraf Booking fremsender faktura til kunden til betaling senest dagen før arrangementets afholdelse, medmindre andet fremgår af kontrakten. Ofte vil faktura og kontrakt være det samme dokument. Hvor der er tale om kurser over flere dage og lignende, fremsendes faktura til kunden til betaling senest dagen før første kursusdag. Foredragseksperten Giraf Booking betaler ofte foredragsholderen direkte. Der er således sjældent penge direkte mellem foredragsholderen og kunden. Ved betaling udover forfaldstid beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr 100,- kr. pr. rykker.

TRANSPORT

I tilfælde, hvortil der efterfølgende afregnes transport, fremsender foredragsholderen ny opkrævning på dette til Foredragseksperten Giraf Booking, der opkæver dette beløb hos kunden. Det er foredragsholderens ansvar, at krav om kørselsgodtgørelse sendes til Foredragseksperten Giraf Booking senest 30 dage efter arrangementets afholdelse. Foredragseksperten Giraf Booking videresender kravet til kunden i løbet af max 7 dage.

FOTO TIL MARKEDSFØRING

Foredragseksperten Giraf Booking kan i nogle tilfælde være behjælpelig med billedmateriale til kundens markedsføring af arrangementer. Foredragseksperten Giraf Booking er ikke forpligtet til dette og kan ikke gøres ansvarlig for, hvis kunden eventuelt ikke kan fremskaffe tilstrækkeligt gode fotos eller lignende af foredragsholderen.

Jeg er foredragsholder. Hvordan kan jeg blive vist på foredragseksperten.dk?TOP

Hvis du selv holder foredrag, kurser, workshops eller har andre talenter, evner eller relevant baggrund, så du tror det kunne være en ide for Foredragseksperten at indlede et samarbejde, så tøv ikke med at kontakte os. Vi holder øjne og ører åbne og er altid på udkig efter nye nicher til Foredragseksperten. Vi besvarer alle henvendelser.
I et videre samarbejde vil vi drøfte nærmere om du skal stå blandt de nye eller de etablerede navne, om du skal fremhæves på forsiden af Foredragseksperten.dk og andre detaljer. Skriv til info@foredragseksperten.dk eller ring til Daniel på 23 23 61 09.